Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERRE PRINS

tot voorzitter van den plaatselijken Bond van Sleeperspatroons. Ook is hij een zeer werkzaam lid van de Vereeniging tot instandhouding van het Nederlandsche Trekpaard. Zijn liefhebberijen zijn wielrennen, harddraverijen en voetbalmatches.

In Mevrouw van Boekhove komen het onaangenaamst de eigenschappen van een parvenu's vrouw uit; ze is kruipend vriendelijk tegen hen, die ze haar meerderen acht en vaak hondsch onbeleefd tegen haar minderen. Haar schoondochter Cor is geen probleem meer voor haar, maar tot den huidigen dag heeft ze Amke nog niet in een categorie kunnen indeelen. Daardoor is haar houding tegenover Amke neutraal. Amke is een droomster en voelt zich niet op haar plaats in een gezin vol menschen van de daad, die altijd precies weten, wat ze willen. Amke weifelt dikwijls tusschen doen en niet doen; ze is steeds bezig met zelfonderzoek. Haar liefhebberijen zijn lectuur en muziek. Ze heeft een uitgesproken compositietalent. Na het conservatorium heeft ze van haar orgelleeraar vier jaar les gehad in harmonie- en compositieleer. In het j aar dat ze voor haar studie naar het buitenland zou gaan, verloofde ze zich, of liever Lodewijk verloofde zich met haar. Lodewijk overrompelde haar door zijn Verliefdheid; droomgragemenschen laten zichdikwijls tot hun schade en schande door menschen-van-<de-daad de teugels van hun leven uit de handen nemen. Lodewijk heeft iets in zijn karakter, waartegen Amke zich ook nu nog niet verweren kan.

Amke vindt het heerlijk, dat men haar aan tafel met rust laat; ze is er in het minst niet rouwig om. Om den zomerschen eind Februari-dag staan de serreramen wijd open. Wat is het heerlijk stil in den tuin, je hoort geen vogel. Ze houden zeker even weinig van den middag als zij. Je moest van eiken dag den middag, van elk jaar den zomer kunnen overslaan, niet behoeven te leven. Amke houdt van de tijden waarin iets gebeurt, die bewogen zijn; van de lente en den herfst, den morgen en den avond.

,.Wanneer zien we jou es bij ons in Amsterdam?" vraagt Johan haar opeens. Amke schrikt van het breede zinnelijke

Sluiten