Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERRE PRINS

De lente schijnt zich het jaar, dat Amke trouwen zal, te bepalen tot dien eenen vroegzomerschen dag in Februari. Gelukkig dat Paschen laat valt, denkt ze, dan bestaat er tenminste nog kans, dat het weer voor dien tijd omslaat.

Ze komt van den Singel, waar ze Marieohen thuisgebracht heeft van een wandeling door de stad. Ze heeft al meer dan genoeg van die tournée-dagen, die beginnen met een flirtpartijtje in de stad en eindigen met een zitje in een lunch. Ze heeft ook al meer dan genoeg van het logeetje zelf. Mariechen is heel mooi, als bijna alle meisjes uit het Rijnland, maar oppervlakkig en vervelend. Ze valt bij de Van Boékhove's buitengewoon in den smaak, maar die dwepen altijd met iets, dat uit den vreemde komt overgewaaid. Het dansen wordt hemelhoog geprezen, de familie is er en bloc voor naar Den Haag gereisd en vol enthousiasme teruggekomen. Mariechen bevalt het tusschen die haar adoreerende Hollanders zóó goed, dat ze geen aanstalten maakt, naar haar Heimat terug te keeren.

Het vriest licht, een laagje rijp omlijnt de boomtakken en knitsert onder de voeten. Soms zakt de zon in een okerkleurig wolkenbed en wordt de stad kleurloos als op een fotografie. Dan begint het te sneeuwen, een vreemd gezicht bij het prille groen van de kastanjes. Als om warmte te zoeken, neigen de jonge bladeren naar elkaar. De kastanjes lijken nu opeens vol witte bloesems.

Amke ismetcomponeeren opgehouden en raakt geen piano of orgel meer aan, Onder leiding van haar stiefmoeder borduurt ze monogrammen op lakens, sloopen en tafelgoed. Een naaimachine, waarachter een kromgebogen naaister, verslindt eiken dag meters zoomen van haar uitzet. De beide families zien verheugd het zoozeer gewenschte huwelijk, dat op 12 October is bepaald, tegemoet. Er is overeengekomen, dat Lodewijk de sleeperij van zijn vader overneemt en Amke brengt haar moeders erfdeel als bruidschat mee. De oude lui hebben een villatje in Hilversum gekocht en het jonge echtpaar neemt zijn intrek in het van paardengeuren doortrokken huis op den Singel.

Amke vindt het leven nauw, haar huwelijk opent geen

Sluiten