Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LAATSTE GEZICHT

in het leven was geweest Maar ik schreeuwde, dat ze

een mooi laatste gezicht moest hebben, en de boer en zijn zoons pakten mij beet....

Ziet u wel, dokter, dat ik niet krankzinnig geworden ben,

toen, daar bij het lijk van Juanita? Neen, ik was het

al, ik was het al zoo lang als ik mij herinneren kan

Misschien was ik juist dien laatsten keer weer

een beetje beter denkt u niet, dokter?

Sluiten