Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EMMA, DE BRUID

Een psychologische roman door

JEANNE REYNEKE VAN STUWE

Vierde Hoofdstuk

Na dien eenen keer werd het pijnlijk onderwerp Yvo door de beide zusters stelselmatig vermeden.

Hun gedachten werden ook zóózeer ingenomen door andere dingen, dat zij 's avonds, oververmoeid, spoedig in slaap vielen, en den volgenden morgen wachtte hun opnieuw een even drukke dag.

Leni had een zekere opgeruimdheid teruggekregen, die niet meer zoo onheimelijk aandeed als haar valsche vroolijkheid der eerste verlovingsweken. En de aangename stemming in huis werd door niets verbroken

Zij was het, die voorstelde, dat van deze dubbele bruiloft de residentie nog dagen lang spreken moest. Zij maakte plannen voor feesten, die Emma overbodig vond, maar Leni lachte dan, en zei met een kleinen lach:

Sluiten