Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EMMA, DE BRUID

grepen? Dat was goed in de nursery, maar nu jullie de huwbare leeftijd hebt bereikt, gaat die dwaasheid te ver.

— Wij trouwen nóóit! riep Folly, wier jeugdige hersens gemakkelijk en gauw op een ander onderwerp waren overgebracht.

— Neen, nooit! kreet Ips haar na.

— Dat voornemen spijt me. Ik wenschte u beiden spoedig 'n wat oudere, soliede, verstandige man....

Zooals Derck van Oudenaerde, fluisterde Folly, waarover Ips niet zoozeer stikte van het lachen, als wel omdat Folly het bijna hoorbaar gefluisterd had. Maria fronste even haar wenkbrauwen, het gedrag der meisjes begon haar waarlijk te hinderen.

— Maar laten we nu niet over ons eventueel al of niet trouwen gaan discussiëren, zei Folly nonchalant, die topic is gelukig nog niet aan de orde. En met dat al weten we nog niet, waar we vanavond naar toe gaan. Want, tante, in deze korte vacantie wilt u ons natuurlijk zoo veel mogelijk laten profiteeren.

Maria kleurde licht. Het was een vreemde gewaarwording, maar zij voelde het precies, alsof zij door de meisjes werd terecht gezet.

— Vanavond zei ze, is er, geloof ik, niets bizonders...

— Dan gaan we naar de Reneveld's en Folly sprong

al op: even opbellen.

Maar een blik van oom Derck intimideerde haar ondanks zichzelve, en zij viel weer neer op haar stoel, terwijl oom Derck aan den, bij het buffet beidenden, hofmeester de order gaf: de familie Reneveld op te bellen en te vragen, of de dames Rodehorst vanavond konden worden verwacht, en op welk uur.

Maar vóór Folly, die alweer een bloedroode kleur had gekregen, een brutale opmerking had kunnen maken, riep Ips afleidend:

— O, wat 'n gezellige ijs-kruiwagen Ik had al zitten

denken, wat de glacé fantaisie van 't menu beteekende. Kijk

's Fol Rei Ri Irene, hè, eindelijk! Kijk 's,

zeg! Mag ik zoo'n chocoladewieltje, tante lekker, die

Sluiten