Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJ EN ONVRIJ

dan, dat zijn zwager ook thuis zou zijn, al vertoonde die zich zelden — stapte Henri Kroon naar zijn schoonzuster toe. Met opzet had hij dat uur gekozen om een toespeling, die van den Bogert vroeger eens had geplaatst: — je komt altijd, als ik er niet ben. — En elke aanleiding tot een complicatie in de gevoelens onderling moest thans worden vermeden, want hij kwam heel egoïstisch om een raad voor zichzelf. Met Celine moest hij Jets geval bespreken.

Het knechtje deed hem weer open met meer routine en minder schoon jasje. De jongen was voor Kroon het eerste, luchtige aanknoopingspunt voor een gesprek. ,,'n Knecht, Celine, jullie doet voornaam." „Och, Henri, 't is uit nood." Dadelijk had de stem van mevrouw van den Bogert een warmen gevoelsklank, want ze mocht haar zwager graag.

„Uit nood. Ik leef nu met werkvrouwen; 't bevalt me beter. Die laatste Duitsche meisjes, die ik had, bleken een paar ervaren juffertjes te zijn, ervaren dan — je begrijpt me —. Mooie gezichtjes daarbij en dat met het oog hier op

de jongens. Ik dorst het niet langer aan "

Kroon keek op in het vroeger zoo mooie vrouwegelaat, nu mager en verstrakt; hij begreep eigenlijk niet, wilde het «je begrijpt me» niet ten volle uitdenken.

„En dan, Willem doet altijd of het nette opendoen aan de deur het staan of vallen van zijn carrière beduidt. Zoo word je in tijden van meidennood wel gedwongen. En 't is zoo'n aardig ventje; voor hem heb ik dat gevoel weer, dat ik voor kinderen had. *n Heerlijk gevoel eigenlijk, later raak je dat voor je eigen kinderen zoo kwijt."

'n Vragende blik van Henri Kroon: „Me dunkt, dat je toch alles voor ze bent."

„Zou ik?" Ontmoedigd viel de blik uit oververhitte oogen neer in moedeloosheid.

„Neen, Henri, ik doe alles voor m'n kinderen; ik leef

voor ze, wat heb ik zelf voor leven? Och, je kent hem

toch.... Willem.... Je weet toch, hoe hij is en nu heb ik vreeselijke weken door Arnold, omdat ik Arnold nog tracht

te beschermen voor ofschoon " Ze verwarde

zich.

Sluiten