Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJ EN ONVRIJ

nog geen kind en hij zei: »Als je het tegenover je plichten als huisvrouw verantwoorden kunt, ga dan«. Toen had ik geen zin meer."

,,'t Was toch geen weigering geweest."

„Neen, maar ik verbeeldde me nog een gelukkig huwelijksleven tegemoet te gaan, wilde me één met hem voelen: een gretige instemming van hem hebben, niet zoo'n halve terughouding. Zoo is 't altijd gebleven, mij quasi vrijlatend, doch met een moreelen druk en zoo is 't nu met Arnold."

Zij zuchtte, staarde voor zich uit. Hier was het cardinale punt, wist Henri Kroon.

„Arnold is nu toch afgestudeerd, waar heb je nu nog over te tobben?"

„O, als je eens wist!" Haar handen kneep ze samen in een oogenblikje wanhoopsrust. „Als je eens wist! Arnold heeft een liaison met een gescheiden vrouw, die twee kinderen heeft. Hij is nu op een van de ministeries begonnen, heel onderaan, adjunct-commies. En zijn vader — je begrijpt — wil nu, dat hij zich aanpakt, dat hij vlugger opschieten kan. Blijft hij zooals hij nu is, dan is het eeuwig commies-zijn, want Willem is een vijand van protectie. Hij zal geen woord voor zijn jongen doen, dat hij niet verdient. Hij zou voor zijn eigen jongens strenger zijn dan voor een of anderen vreemde; zoo is zijn aard, Arnold is ontzettend laks; niets van zijn werk kan hem wat schelen. En tot in den treure verwijt hij zijn vader, dat hij geen journalist mocht worden. Och, net als met Jacques, die lijdensgeschiedenis; die wilde zoo maar lukraak in de groote vaart op een schip, wat kwam er niet op aan,"

Zeeman en journalist, denkt Henri Kroon, en ziet in beide keuzen slechts een reactie, der jeugd-on der drukking in vrijheidszin.

„En dan nog de meisjes! Stanny, die prachtig kan trouwen met een gevestigd man, een kapitein bij de jagers, gefortuneerd en die door blijft zeuren over bakvisch-liefdes. Jeanne, die met alle geweld onderwijzeres wil worden, 't liefst op een klompenschool. Toen ze klein waren, zoo pienter en frisch, leken het allemaal knappe kinders te worden,

Sluiten