Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PETERKEN

zou dit gebaar liefderijk geweest zijn. Zijn verfijnde gevoelsleven wist echter beter: het was meer een gebaar van toewijding van plicht

„Je wist het toch, Daan, je wist het toch "

„Ja," zei hij gelaten. „Ik wist het. Maar ik had gedacht, dat je liefde voor mij zou ontwaken, als je zag dat ik goed voor Peterken was. Maar daarin schijn ik mij vergist te hebben. Je geeft Peterken zoo veel zoo oneindig veel, dat

ik dikwijls je zult het niet gelooven dat ik dikwijls.... met hem zou willen ruilen "

,,Daan!"

„Ik meen het! Ik weet wat ik zeg! Toen ik mij voor 't eerst mijn jaloezie op het kind bewust werd, dacht ik, dat het aan mijn overspannen toestand toe te schrijven was. Maar ik heb mijn gevoelens ontleed. Ik weet het nu heel zeker: ik benijd hem, omdat hij je liefde heeft "

Met haar diep-donkere oogen boorde ze haast door hem heen. „Daan," zei ze heesch. Voor het eerst voelde ze, hoe groot zijn liefde voor haar moest zijn. Hij benijdde Peterken! Het stumperige kind, dat geboren was om een heel leven lang ellende met zich mee te sleepen.

,,Je weet niet wat je zegt," zei ze heesch. „Je hebt er geen begrip van, hoe vreeselijk zijn heldere dagen voor hem zijn. Dat is juist de tragiek van zijn ellendig leven: de bewustwording van zijn abnormaliteit. Je zou met hem willen ruilen? Je weet niet wat je zegt! Kun je je iets voorstellen, dat nog afschrikwekkender en angstaanjagender is, dan je bewust te worden dat je onvolwaardig bent? Dat je zóó achterlijk bent, dat men het in kringen, die er minder persoonlijk leed van hebben, met idioterie aanduidt?"

„Ik weet het," zei hij zacht. „Ik weet het. Maar wat ik ook weet is, dat ik zóó niet verder leven kan. Dit is een hel! Dit is niet uit te houden! Ik heb mijn belofte niet gehouden, ik weet het. Ik had goed voor Peterken zullen zijn, maar ben het nooit geweest. Misschien komt het doordat ik in het kind een rivaal ben gaan zien. Misschien komt het ook doordat ik te weinig ervaring op opvoedkundig gebied heb. Misschien ook doordat ik min of meer Spartaansche begrippen heb en het kind slechts zien kan als onmaat-

Sluiten