Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PETERKEN

Daan zweeg even, haalde zijn koker te voorschijn, presenteerde.

„Graag!" Dick stak op, herhaalde zijn vraag: „Moeilijkheden?"

Het bloed steeg Daan naar 't hoofd. Dick was zijn vriend — met Dick besprak hij altijd alles, maar nu — nu kon hij niet. Hoe kon Dick zoo beslist vragen? Wist hij iets? Had Lily hem in vertrouwen genomen? Maar dat was toch niet waarschijnlijk — daar was Lily veel te gesloten voor! Eigenaardig dat Dick juist nu kwam oploopen....

Dick legde zijn hand op Daan's schouder, dwong zijn oogen naar hem toe. „Je weet toch, dat het geen nieuwsgierigheid van me is," zei hij zacht. „Hoe lang zijn we al vrienden? Laat eens kijken.... dat is al bijna twintig jaar! Zijn er nu werkelijk nog dingen, die je me niet vertellen kunt? Zou het niet veel verstandiger zijn, je gemoed te luchten inplaats van alles op te kroppen? Dat zijn we toch van elkaar niet gewend, kerel! Kun je 't mij niet zeggen?"

,,Hoe weet je?" bracht Daan met moeite uit.

„Hoe ik dat weet? Ik ben toch niet gek! Denk je dat ik niet zie, hoe beroerd je eruit ziet? Denk je dat het me niet verwondert, je den heelen dag voor 't raam te zien staan? Uit onze huiskamer kan ik dat precies zien! En dat het me niet verwondert, twaalf cigaretteneindjes te zien liggen, terwijl je zelden of nooit rookt?"

„Je bent wonderlijk-scherpzinnig!"

„Ja — niet waar? Een tweede Sherlock Holmes, of tenminste zijn factotum Dr. Watson! Het heeft overigens niets met scherpzinnigheid te maken, dat me die dingen opvallen! Zijn we daarvoor vrienden? Hebben we daarvoor eikaars lief en leed gedeeld, van den tijd af dat we op de schoolbanken zaten? Is er ooit iets geweest, dat we elkaar niet verteld hebben of waarin we elkaar niet hielpen?"

Daan beet op zijn lip. Hij had behoefte zich uit te spreken — een objectief oordeel te hooren over de dingen die zich de laatste weken zoo angstwekkend rond zijn hoofd gestapeld hadden.... raad te vragen.... Het oordeel van zijn moeder was niet objectief — die was altijd direct vuur en vlam — koos zijn partij, terwijl er geen partij te kiezen

Sluiten