Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EMMA, DE BRUID

— Ja, werkelijk, 't is wel een van de prettigste tijdverdrijven, die er bestaan!

— O, houd jij er óók zooveel van?

— Ja, ik houd ervan, me mooi te maken voor mezelf.

— Voor jezelf?!

— Net alsof je 't niet doet, om de mannen te behagen, coquette!

— Stel je voor!

— Waarvoor kleeden we ons anders?

— Kom! laten we «onder ons« maar eerlijk zijn: de vrouw, die zich kleedt alleen voor zichzelf, is 'n zeldzaamheid; zeldzamer is zij, die 't alleen doet om te wedijveren met andere vrouwen— .

— Wat de mannenhaatsters ook mogen beweren: 't levensdoel van de vrouw is nu eenmaal de aandacht van de man tot zich te trekken, en alle middelen worden te werk gesteld, om dit doel te bereiken.

— Ik geloof, lachte Leni, dat 'n vrouw, die geheel alleen leefde, weinig zorg aan haar toilet zou besteden!

— Probeer 't maar eens, viel Folly haar bij, om 'n vrouw op 'n verlaten eiland te brengen met koffers vol van de mooiste kleeren, en ga haar eens onverwacht opzoeken over 'n jaar! en je zal eens wat zien!

— En breng er andere vrouwen.... na 'n poos is 't ook met hen van 't zelfde laken 'n pak!

— Maar laat er eens 'n man op 't eiland komen? Dan zal je aanstonds de amusantste wedijver zien! En de eene vrouw zal nog geraffineerder werk maken van haar toilet dan de andere!

— 't Gezelschapsleven heeft voor de vrouw alleen belangrijkheid om 't mannelijk element, en we hoeven ons daar niet voor te schamen, want 't is omgekeerd precies 't zelfde.

— Om ons te laten opmerken door andere vrouwen? 't Mocht wat! Geen enkele vrouw zal haar tijd besteden aan zoo'n geringe en onnoodige satisfactie, hoonde Folly. Alle charme van de vrouw, al haar verlangens en gedachten, al haar talenten en listen zijn gericht op dit ééne doel: de man te behagen.

Sluiten