Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZONDERLINGE VERLOVING

flinke vermaning voorzichtig te zijn. Het waren de laatste, die zoen en de vermaning.

Thuis gekomen heb ik een pen en papier genomen en een briefje aan dien ouwen heer geschreven:

„Mijnheer, schreef ik, as dat uw dochter liever naar soldaten zwaait en tegen derlui lacht, ben ik zoo vrij hierbij ons engagement te verbreken.

„Nou, toen was ik met eere van 'r af.

„Zie je nou wel dat je verloofd kan raken zonder dat je d'r zelf iets van afweet? Ja, er varen soms nog rare schepen in ons vaar watert je."

Sluiten