Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZEN

van

JAN R. Th. CAMPERT

EEN KIND I

Een pop, een bal en een beer, het slapende kind daartusschen klein op het zachte kussen zorgeloos en zóo teer.

Ligt de wind stil in de straat?

Dat God dit rusten behoede,

veilig in zijne hoede,

warm in zijn mild beraad....

Stil, hou den adem in

om dit ongerept begin,

heilig in zijnen staat.

II

Lachend, spelend in het avondlijk vertrek, grijpend naar het warme schijnen van de lamp en een plotsllng ernst'gen blik naar de donkere gordijnen,

kleine handen graaiend naar een boek, een blad.... Hoeveel jaren zijn verloren sinds een roekloos hart vergat wat nu zuiver werd herboren?

XII 1

Sluiten