Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOUTER

in den handel of in het bankvak te komen. Mocht hij na zijn reis willen studeeren, dan zou die wensch nog vervuld kunnen worden.

Na een moeilijk afscheid van zijn ouders reisde Wouter in den winter naar Berlijn, waar hij in de bevriende famiUft van zijn ouders welkom ontvangen werd. Er waren daar vier kinderen, twee zoons en twee dochters. De dochters, Anna en Hilde, waren van Wouters leeftijd. Wouter ging veel met hen uit omdat hij goed danste. Een gretig verlangen om carrière te maken had hij niet, zoodat de trouwlustige meisjes hem, als hij te innig deed, ontliepen. Na een jaar kwam hij weer thuis. Dezelfde innemende Wouter, de begeleider van zijn moeder, de vertrouwensman van zijn vader.

Het eerste halfjaar zou hij thuis blijven, daarna zou hij door zijn vader op een bevriende bank geplaatst worden.

's Ochtends bracht Wouter zijn vader naar den trein, tenniste, maakte wat muziek, 's Middags waren er gasten, die hij heel aangenaam bezighield. Hij plaagde de meisjes, maakte de oudere dames het hof. Als er niemand kwam, ging hij met zijn moeder naar de stad. Zij dineerden daar tezamen met zijn vader, gingen na afloop naar een schouwburg, een concert.

Wouter had een fijne opmerkingsgave en een artistiek gevoel, terwijl hij gemakkelijk praatte, zoodat het uitgaan met hem voor de anderen een pleizier was.

Over zijn plannen dacht Wouter weinig; liefst zette hij die van zich af en genoot van de voorjaarsdagen en de koesterende omgeving van zijn ouderlijk huis.

In den zomer gingen ze op reis. Een reis die, behalve door de aanwezigheid van vader en de veranderde ocngeving, weinig verschil maakte met het doen en laten thuis. Ze bleven eenige weken in een mondaine badplaats en verwisselden die voor een andere, 's Ochtends ging hij zwemmen en bekeek de meisjes in het badcostuum, 's middags zat hij in een restaurant en 's avonds danste hij.

Het eenige wat hij zich wel eens afvroeg, was waarom

Sluiten