Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE VROUW.

55

omdat hij haar een weinig bedokterde.... Nu dacht ze anders. Ze giste, begreep dat die korte huwelijksreis haar geheel veranderde, ze voelde het aan zichzelve dat ze van meisje vrouw was geworden, dat veel veronderstelde mysteriën zich hadden opgehelderd en ze van nu aan heel wat klaarder het leven inzag.

XIII.

In den laten achtermiddag kwamen ze in het dorp aan. Het tentwagentje van boer Verbeke stond al te wachten. Verbeke's zoon, op zijn best gekleed, groette eerbiedig, leidde hen naar het wagentje en knalde feestelijk met de zweep, nog eer hij opsteeg.

Zonneglans lag als een felle gouden schijn over de verre velden heen, maakte alles ook feestelijk, als in een gulden waas gehuld. Blauw van witte wazen doorwolkt spande de hooge hemel en van de schrale boomen in vollen bladertooi wuifde het jonge rijpe groen. 0, hier buiten in het eigen land was het wel zoo mooi als daar ginds in de Ardennen, hoe schakeerend de natuur daar ook prijkte, 't was hier alles voller, weelderiger, zelfs op deze armelijke heide.

Josien en Herman genoten er beiden van, terwijl ze elkaar verheugd aanblikten. Josien genoot kinderlijk, verrukt over het mooie van ongerepte natuur, en Hattinck genoot, omdat hij opging in Josiens genot. Ze voelde het wel even, uit zijn blik naar haar waarmee hij het uitsprak: Zie je nou wel, hoe mooi het hier is, zooveel mooier dan ergens anders in de wereld, waar dan ook.. Flauwtjes hinderde haar die welgewetenheid, nee, Her was geen jongen meer zooals zij nog bijna een meisje, hij was een man, die meer van het leven afwist, een man die.... Ze verdrong het beeld dat daar weer bij haar opwelde, dat hij een man was, al eenmaal getrouwd geweest....

En in een echt vrouwelijke poging om geheel één met hem te zijn, drukte ze zich innig tegen hem aan. Hij verzette zich niet, maar zijn wederdruk voelde ze evenmin. Nog inniger leunde ze zich tegen hem, in vol vertrouwen, in gelukkige overgave, nu het thuiskomen zoo goudig en zonnig bleek. Maar Hattinck week even terug, wees met een lichte beweging van de hand naar Verbeke's

Sluiten