Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168

TWEEDE VROUW.

Een snerpend-gure wind schudde de ijzel van de lindetakken, waarvan een kraai krassend opwiekte, spokig-zwart tusschen al het doodsche wit.

Hoe naargeestig, dacht ze huiverend, terwijl ze over den drempel trad.

In de gang liep Josien haar al te gemoet, omhelsde haar opgewonden en leidde haar de kamer binnen. Daar kwam een aangename warmte hen tegen, de groote ouderwetsche kachel snorde gezellig, naast het buffet stoomde het water boven de koperen theestoof, en de huishoudster hield zich bezig, na de begroeting, de thee gereed te maken.

— Hier is het beter dan buiten, zei mevrouw Erzij behagelijk, terwijl ze met een lachje, Hattinck haar bontmantel overreikte. En laat me nu eens kijken hoe je eruit ziet, kind

— Ach moeder weerde Josien flauwtjes.

Met haar scherpe oogen nam de oudere vrouw haar eenige oogenblikken op, eer ze zich neerzette in den zetel, die Hattinck voor haar bijschoof.

— Hoe vindt u haar? vroeg hij bezorgd.

— Ze valt me heusch mee Ik zal haar een paar dagen meenemen naar huis, knikte mevrouw Erzij op haar besliste manier.

Ze heeft enkel eens een kleine verandering noodig Ik sprak

dat trouwens met mijn man af, dat ik haar zou meebrengen, vanavond ....

Josien protesteerde wat, doch half gemeend. Tot haar eigen verbazing voelde ze opeens een week verlangen naar het ouderlijk huis, naar haar vader, die ze in zoo langen tijd niet zag, naar de

stad De vroolijke beslistheid van haar moeder wekte haar op

uit haar lusteloosheid, verlegen-vragend keek ze Hattinck aan.

— Ik vind het een prachtig idee, zei hij hartelijk, het zal je meer goed doen dan je denkt, 't Weer werkt ook niet mee, 't is hier buiten erg kil En ik kan juist deze week maar weinig thuis zijn.

Josien zuchtte, al half besloten. Ze vorschte nog:

— Dus je vindt het heusch niet naar ?

Hij lachte, en haar overgevoeligheid kennend, meed hij een antwoord, door opgewekt te zeggen:

— Pak maar gauw je tasch er gaat een trein om ruim zeven uur, we eten dan eerst nog gezellig met elkaar.

Sluiten