Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALS GESTORVEN.

217

in den lichtkring en begon heel zacht den wiegenzang: En over de weide daar blonk er de zon....

Verrukt luisterde Harry naar de lieve bekende stem, die hij zoolang niet had gehoord.

— Douw douw de ri dein....

Zijn oogen vielen toe, streelend klonken de woorden, maar nog sterker lokte de slaap, die weer kwam ongemerkt met zachte, uitgestrekte armen; achterover zonk het hoofdje in het dons der kussens, het blond goudkleurend op het diepe karmozijn.

En steeds zong het meisje als een moedertje voor haar kind, zelf ouderloos, maar bezield door een klein wondermooi beeld.

Zuiver klonk haar volle natuurstem, heerlijke gave van haar moeder, meeslepend was haar eenvoudige voordracht.

En niemand luisterde naar haar.... Onhoorbaar sluimerde de eenige persoon in 't vertrek.

Ze begon aan het derde couplet en geruischloos werd de deur geopend en verscheen een oud-doorrimpeld gelaat, perkamentkleurig met ontstelde oogen.

De grootvader luisterde naar het wiegeliedje van zijn kleindochter, zijn opkomenden toorn bedwingend, in de kamer, waar hij sinds zes lange jaren geen voet had gezet. Hij was binnengekomen, geschrokken, verontwaardigd, met berispende woorden op de" lippen, maar wat hij zag had hem overrompeld, getroffen en verteederd.

Vreemd blonken zijn oude oogen, verslonden het tableau bij de met ijsbebloemde ramen.

Het leek hem een zinsbegoocheling.... zat daar niet Arda, zijn geniaal kind, zong ze daar niet aan haar geliefd instrument ?

Hij ontroerde en verbleekte tot zijn lippen....

Maar neen.... de jaren waren voorbij gesneld, hier zat zijn kleindochter en ze zong als haar moeder, bezield door het nachtelijk uur.

De betoovering van de plotselinge herinnering week en het was hem of een vlijmscherp mes in zijn hart werd gestoken en openreet pijnlijk en bloedend een diepe wonde plek.

Talent, wonderlijke gave 1 Dit kind bezat het evenals haar moeder. Zijn dochter had het ten val gebracht, voor hem was dat talent een vloek geworden en het was een vloek voor deze ouder-

x 7

Sluiten