Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

290

ARMOEDZAAIERS.

groet of minzaam buurpraatje van Mevrouw aan den overkant.

„Dat zal je ze nou nooit zien doen tegen de anderen!" (theejuffrouw en kruidenier).

En dan vroeg ze boos aan de huisgenooten, waarom die zulke begrafenisgezichten zetten.... Of ze soms dachten, dat het zoo prettig was voor haar om naar te kijken

Vader Hein had gelukkig een gouden humeur, 't Was wel vervelend, die buien van Tine, maar als je je dan ook niet lekker voelt !

— En bij de kinderen is nooit een meening daaromtrent geboren .... Over deze kwaal niet, noch over vele andere onbegrijpelijkheden ....

Toen Kobus dus z'n roeping door de drukpersmachine was misgestampt, zouden ze 't maar eens in de sigaren probeeren. — Sigaren was altijd een net vak. — Een boekzaak.... daarvoor

moest je toch ook eigenlijk menschen van kapitaal zijn En

dan dat lawaai altijd! Kobus had toch al geen sterk hoofd....

„Nee, dat had hij waarachtig niet! —

En in de sigaren bleef hij zoowaar! „Eerste bediende in de zaak van Hofman," zei moeder. „Verving vaak den patroon"

Ja, als die z'n borreltjes dronk in 't cafétje over de deur....

Om vrijer van den winkel te zijn, had hij Kobus als volontair genomen: dat gaf gemak en kostte niets. Alleen wat meer café' dubbeltjes, maar dat had hij er graag voor over.

— Tot Kobus' eer zij gezegd, dat hij nooit een druppel gebruikte. Zijn groote-kerelachtigheid uitte zich, heel onschuldig, alleen in een nageaapte los-joviale bediening en in een studentikoze manier van liefst de zwaarste sigaren de lucht in te kringelen.

— Dat was Kobus. —

En Kobus zou, als men afging op den trouwbijbel, achttien jaar worden op zestien Mei in het jaar onzes Heeren 1896, lichamelijk tenminste. Geestelijk bleef hij twaalf met een vernisje van

dertig Maar harmonische ontwikkeling: Grut! dat verlangde

moeder Tine niet van haar kinderen! Al was Kobus dan geen geleerde, 't was toch een kerel als een boom!

16 Mei kwam, en daarmee uit de schrale portemonnaie van vader Hein het lidmaatschapsgeld voor juniores....

Sluiten