Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAKT BOUWERS' SCHAT.

867

II.

Stiena was in h'r stand hegraven, ja, schier met staatsie, en dat had velen wel wat verwonderd, want 't hele dorp wist, hoe hard Bart Bouwers aan de senten zat.

Maar ze vonden 't hestig — 't was een bewijs, dat ie van z'n vrouw hieuw — meer dan van z'n geld —

— 't Is ook alles, wat Stiene krijgt van wat ze bijmekaar hebben geploeterd; hij is er nu ook af —

Grada, die Bart om z'n stugge vasthoudendheid nooit had kunnen zetten, had het gesnard tegen vrouw Lammerts, die h'r welgevallen had geuit.

— Maar zij verdiende d'r kostje nog wel, meende de buurvrouw. Bart verliest wat aan d'r.

Grada's scherpe gezicht trok felle plooien, en h'r schrale figuur verwrong zich tot een beweging, die beduiden moest, dat zij 't zo erg niet begreep.

— En dan zo alleen.

Daar zal hij zich nog wel es op beraden, denk ik, bitste

Grada. Wat zal hij alleen? Wat is een man alleen? Hij kan wel bij ons komen, Nardus kan hem ook wel hebben — Hij kan ook een huishoudster nemen — hij kan doen, wat hij wil, hij heit senten genoeg!

— Zou 't zo dik wel wezen, twijfelde de buurvrouw — de mensen zeggen zo gauw van 'n boel senten — maar — nu, 't is niet, dat 'k je wil tegenspreken — 't kon wel es afvallen.

Grada maakte een driftige beweging en vrouw Lammerts naderend — Hij moet geld hebben, veel geld! Zeg zelf — en vinnig tikte zij met h'r magere vingers op de ronde schouders van de andere — heit ie niet altijd flink werk gehad bij de boeren? Ja. Heit ie niet altijd 'n aardige eigen bouwerij gehad? Ja. Heit Stiena niet altijd hard meegeploeterd? Ja. Is d'r ooit wat op 't spul gezet? Zeg gerust nee! Nou, hoe kan 't dan anders? Zeg zelf. D'r moet wat zitten — en nog al wat! D'r kon meer wezen, dat 's zeker, want d'oue was te koppig 't op de spaarbank te brengen of d'r papieren voor te kopen — Sibrand heit 't hem vaak geraden. Die is bij de post, zie je, en die weet wel wat van zulkse dingen. — Maar hij wou niet, werd er kwaad om. Hij vertrouwde z'n geld d'r niet. Nou — en ze lachte zelf ... nou — zeg zelf —

Sluiten