is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland jrg 67, 1915 [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR ANDERE LANDEN

DOOR

J. VAN MELLE.

Vele Boeren trekken weg uit de Transvaal; zij trekken naar de wilde landen in het Noorden. Zoals hun vaders zoeken zij in de wildernissen nieuwe woonplaatsen. Het is nu niet het verlangen naar politieke vrijheid, geen haat tegen het Engels bestuur die hen heen doet gaan, het is de armoede die hen wegdrijft uit het land, dat hun grootvaders hebben bewoonbaar gemaakt ten koste van veel strijd en ontbering. Zij trekken Noordwaarts; met de stoomschepen gaan zij en met den trein, en ook met wagens. Zij trekken met wagens uit Transvaal naar Angola, naai de Kongo, Duits en Engels Oost-Afrika. Waar geen blanke ooit was, rijden hun wagens. Hunne woonplaatsen zijn genaderd tot niet ver van de Bode Zee. Zij trekken door de woestijnen, waar geen water is; door de lage velden waar de koortsen heersen; door streken waar men alle dagen leeuwen ziet, dooi de landen waar de wilde negers hen misschien zullen aanvallen. Zij sterven van dorst, zij sterven aan de koorts; een enkele wordt door een dier gedood. Families trekken heen en er komt nooit bericht. Mannen rijden voor de wagens uit, om water te zoeken of een pad te vinden, en vaak keert een niet teiug.

Maar Afrika wordt bewoond van witmensen. De negers in de Kongo leren Hollands. In Angoia komen Hollandse predikanten en rijden rond om de mensen te bezoeken. En de arme boer vindt in de wildernis de vrucht van zijn arbeid; vindt een plaats, waar hij werkt alleen voor zichzelf; vindt grond, waar zijn kinderen zullen wonen.

Maar als zij het land hebben bewoonbaar gemaakt, zal ook komen de handelaar en de kapitalist; en onder hunne kinderen zullen er velen rijk worden en velen arm. Die armen — waar zullen die dan heen trekken?