Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR ANDERE LANDEN.

449

De wagen naderde .Het was Stef anus Coetzee.hij liep langs de ossen en zag Visage en zijn vrouw in de deur staan. — „Naond", riep hij. „Naond", antwoordden zij. — „Jij breng nie brieve nie?" „Nee daar is niks". „Is daar nieuws?"

„Ja, die spoormense gaat staak. Vannacht twaalf uur zal alles gaan staan. „Wat!"

„Ja, die hele Unie wil staak."

„Waarover?"

„Hulle wil meer geld."

„Dat is ook rech

„Ik denk ook zo. Ons moet ook maar staak."

',Ons het nog nie nodig," antwoordde Visage z'n vrouw.

"ik het nodig," antwoordde Stefanus lachend. Hij riep tegen de'ossen en sloeg met de zweep. Zij sloten de deur en gingen nog weer zitte.

„Wat denk jij van die staking?" vroeg zijn vrouw.

",Dat die stakers rech het om te staak," antwoordde hij, „daar is bajje wat amper niks verdien."

„Ja," zei zij, „en die werk is maar zwaar."

Hij was een zwijgende man en zelden uitte hij zijn toorn. Hij legde zijn grote hand zwaar op de tafel, maar zijn stem bleef rustig, omdat hij tot zijn vrouw sprak. „Het moet zo gaan," zei hij. „Toestanden wordt aldoor slechter. Die rijke wordt altijd rijker 'en die arme armer, en de regering doet net als die kapitalisten. Dit raak hom nie, hoe een man leef of hij honger lij en gebrek het aan alles, als hij net die werk goedkoop gedaan krijg, maar die hogere ambtenare geef hij vette salarisse en de arme wordt verach of hij een hond is. Nee hulle moet staak en als staak nie zal help nie, dan moet hulle maar vech."

Zijn vrouw zag, dat hij zeer boos was en het maakte haar bang. „Maar ons kan daarom leef", zei zij.

" „Ja, ons kan nou leef, maar hoe het ons voor enkele jare geleef, en "hoe zal ons later misschien leef. En hoe leef bajje om ons. Koos van der Walt, Org Lobster, Gert de la Rey en zo bajje andere, hoe leef hulle? En dit is nie dat hulle lui is nie, maar bajje male al werk jij jou dood, jij blij altijd arm en geen mens wat jou help."

Sluiten