Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Carry van Bruggen, een coquette vrouw, 2 dln. Amsterdam, P. N. van Kampen en Zn.

Wie over dit nieuwe boek van Mevr. van Bruggen slechts enkele regels schrijven mag, loopt gevaar haar onrecht aan te doen; want het vele belangrijke, dat ze in haar psychologie van „een coquette vrouw" ons heeft gegeven, kan in kort bestek zelfs niet aangeroerd worden.

We kenden, te over, het type van de schoone, hartelooze, op verovering beluste vrouw, en daartegenover de duldzame, stille, liefhebbende moeder; we kenden de liefdevrouw, met haar heete, trouwe hart en de kille, deugdzame huishoudster, die alleen voor haar plicht leeft. Maar ik geloof niet, dat iemand in Holland het al had gewaagd de vrouw te teekenen, die veroveren, in bezit nemen moet, en daarbij haar eigen warme hart en haar eigen leven op het spel zet; de vrouw, die geen trouw kent, zelfs niet aan zichzelf, en die toch dieper over de problemen van het leven nadenkt, en in sommige oogenblikken van vrede een hooger harmonie bereikt dan vele echtgenooten, die zelf nooit een gedachte aan den man van een ander hebben gewijd.

Mevr. van Bruggen heeft zich geen gemakkelijke taak gesteld door een figuur, als deze Ina, verstandelijk boven het middel matige begaafd, en die dus „heel goed weet, wat ze doet" voor ons te doen leven op een wijze, dat we, ondanks al het leed en de verwarring, die ze rond zich en in eigen leven sticht, ons niet van haar afwenden; vooral omdat de schrijfster met volkomen artistieke eerlijkheid niet voor de hachelijkste verhoudingen is teruggeschrikt, maar tot het bittere einde toe de rustelooze vrouw heeft laten doen, zooals ze moest, zonder te willen.

Dat we, ondanks het verraad aan haarzelf, aan de vriendin, die haar lief is, aan het heele leven, dat voor haar open lag tegenover die „coquette vrouw" met iets als deernisvollen

Sluiten