Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroniek.

479

schroom blijven staan, zonder neiging om te veroordeelen, waar het leed en de verbijstering ons zoo onontkoombaar noodzakelijk toeschijnen, is zeker een groote triomf voor mevr. van Bruggen als auteur en als psychologe.

Dat ze, om Ina aan het slot in 't gelijk te stellen, haar man tot ontrouw laat komen, was voor ons erkennend en aanvaardend begrijpen, overbodig, en daarom „te veel."

Annie Salomons.

Evert van Maarsen Nz., Gravin Marcsa; uitgave van G. Slothouwer te Amersfoort:

Gravin Marcsa is een verhaal in ouderwetschen trant, met veel beeldschoone vrouwen, engelinnen of duivelinnen, alle ongeloofelijk talentvol, begaafd en rampzalig. Aardiger intusschen is het verhaal dat de tweede helft van het boek vult: De gevolgen van een diner, de stichting van een schouwburg, een roes van grootheidswaanzin en kunstgeestdrift, die over een klein stadje komt. Niet aantenemen is echter dat het te voorziene algemeene failliet van September tot Januari uitblijft. v. L.

Johannes Bordewijk Jr., Eustasia en Amor Adoratie. Uitgave van J. Emmering te Amsterdam.

Is de naieve extase van den jongen vader Bordewijk over zijn vijftienwekigen baby sympathiek of niet? Eerst wel; het schijnt alles zoo echt; het is zoo goedig warm. Maar dan vindt men toch dat zulke uitstortingen beter niet gedrukt werden. Stel Hansje komt later met slechte rapporten van school of gooit zijn bal door den spiegel, en Pa heeft nog zulk een temperament ; wat voor figuur maakt hij dan als de bengel het boek in handen krijgt?

Amor-Adoratie is een wonderlijke operatekst. De Bomeinsche Amor, met pijl en boog, maar tevens god der kuischheid (!) laat zich een „Hallelujah" toezingen en straft zijn „ontrouwen" met een Katholieke vuurhel.... v. L.

Sluiten