Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KARAVANSERAI.

Ik had er ook geen tijd voor, en ikmistehetinzicht... .waarachtig, dat miste ik; ik heb later, in en door mijn huwelijk het besef eerst gekregen. Daarom kan ik jou waarschuwen: jij hebt tijd, ook de talenten ervoor en ik geef je 't inzicht. Ik zou 't zoo graag zien — 't is een illuzie van me. Ik hou van 't kind en ik hou van jou....

Je kunt natuurlijk terug en dan verander ik niets voor je, dat

moet je niet denken maar zij is nu gelukkig, ze wil; ik heb

haar alles voor gehouden, en je ziet wel: ze doet haar best. Een verloving die afraakt, is altijd iets onpleizierigs en in Indië is het een soort van schande; onder die eerste historie heeft ze geleden; liep het nu weer mis, jongen, 't zou zoo jammer zijn; 't zou me zoo spijten. Voor jou zie ik maatschappelijk een goeie toekomst en toch, als ik niet de vaste overtuiging had, dat het goed zou gaan, dan zou ik je dit afraden. Geloof je dat?".. „Ja zeker, dat geloof ik." — „Pak het dan aan.... pak het aan,

ik ben je vriend, je dankbare vriend "

Moeder Both kwam thuis. Ze was verrast, maar hartelijk als altijd. Both vertelde haar het groote nieuws in half Hollandsch half Maleisch en dat Adolfien naar Lawang was. 't Wijfje schreide van geluk en kuste van Arkel. — „Nou zij toch een laki blanda:)," zei ze, „o, dat is plezier.... nou toeren met rijtuig langs gem guis op de Kali-Anjar, dar gij woon.... Laten zien, om gem

niet verlegén. Laki-laki genoeg Lekker, lekker!" — ze danste

haast.

Den volgenden morgen ging van Arkel naar het instituut; deze vacantie duurde drie weken: nog een week kon hij nagenoeg alleen zijn. Adolfien schreef hem uit Lawang, dat haar vader het engagement goed vond, maar dat ze met hem pas naar Soerabaja terugkwam; dan moest ze nog een dag of tien wachten, dan was de groote drukte voorbij en kon haar vader meekomen om kennis te maken. Later konden ze dan samen een bezoek te Lawang brengen.

Op het eind van die week kwamen allen weer thuis, en de laatste dag ervan zou een feestdag zijn: de beide Graaffs waren verloofd en van Wingerden ging in ondertrouw. Nog altijd was van Arkels verloving niet publiek en hij voelde geen lust om er over te

l) Hollandsohe man.

Sluiten