Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB VBKBODEN VRUCHT.

„Ester, laat me nu even zoo je hand vasthouden, nee trek die niet weg, zoo. Je mag niet boos op mij worden, Ester, maar

ik e.... een der motieven dat ik met Noor trouwde

die heb ik je verteld, toen in de tearoom maar er zijn er

nog meer

„Allicht ook dit motief, dat je verliefd was op Noor."

„Ik bedoel motieven met betrekking tot jou. Ester jij weet niet, jij weet niet, jij hebt nooit geweten, hoe krankzinnig ik van je hield. Als jij maar gewild had, dan was ik met je weggeloopen, dan dan — had ik je man vermoord, omdat hij niet

wou scheiden Maar je wou niet, je wees me terug. Ik wou

in je nabijheid zijn en daarom, daarom ben ik Noor

gaan...."

Ester richtte zich op. „Dus dat had je van tevoren bedacht, om mijn zwager te worden?"

„Ja, als je mijn schoonzuster was, kon ik bij je komen, zonder te compromitteeren en

„Zóo," zei Ester gerekt. „Maar daarmee sneed je de laatste kans af, dat ik ooit van jou zou zijn."

„Ester," hij slikte, „wat bedoel je daarmee Wil je, zou

je...."

„En als ik nu met je wou „wegloopen", als ik, met je gmg samenleven, dan zou jij niet kunnen."

„Ester, dadelijk morgen, vandaag, op 't oogen blik zou

ik gaan, Ester, méén je het?"

„En je vrouw dan, Dolf?"

„O, die zal mij vergeten, ze zal zich laten troosten, ze zal

het kan me niet schelen, ik kan er niet aan denken "

„Dolf, je pleegt ontrouw."

„Omdat ik trouw ben, trouw aan mijn liefste wenschen, ontrouw, ontrouw, ontrouw, nonsens, ik hou van jou en daarmee afgeloopen."

Langzaam legde ze zijn handen terug en stond op. Toen streek ze even over zijn naar haar geheven hoofd en zei weemoedig:

,,'t Is te laat, Dolf. Toen in de tearoom — toen heb ik mijn laatsten strijd gestreden. Ik ben nu tweeendertig, Noor nauwelijks twintig. Over een paar jaar zou je mij ontrouw worden, om tot Noor terug te keeren. Ik wil het haar en me zelf

Sluiten