Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN.

visioen, waarin hij het duidelijkst zijn twee hollandsche vriendinnen zag en hij verlangde naar hen. Ze zaten nu in het scbrijfsalon of in de gezellige hall en hij had bij hen kunnen zijn, om met hen thee te drinken, spelletjes te doen en grappen te maken. „O vader, kom dan toch!" zuchtte hij en voor den derden keer werd hem gevraagd waarop bij wachtte en ried men hem naar huis toe te gaan. Het verveelde hem en hij hield zich alsof hij de taal niet verstond.

Daar was er al weer een; die stelde voor om mee te gaan in zijn auto, of wilde bij eerst wat gebruiken? Hoorde hij in Nice thuis? Hij zou bem brengen waar hij wilde.

't Was grappig! Jan had moeite om niet te lachen maar nu hij eenmaal zijn rol speelde van geen fransch te kennen moest hij wel volhouden.

Er kwamen twee heeren uit het casino.

Hij keek er verwachtend naar, deed een paar passen dien kant op.

Neen, het was Vader niet. Toen hij weer omzag was de vriendelijke man verdwenen. Had hij gemerkt dat hij voor den gek was gehouden? Jan lachte hardop. Wat klonk dat frisch en onschuldig in den zwoelen nacht van Monte Carlo! Het geluid verjoeg iets van zijn onrust. Wat zou zijn vader zeggen als die nu eens heel welgemoed, zooals die twee heeren straks, naar buiten kwam stappen en bem daar vond?

„Jongen, wat hebben ze je toch een bakersprookjes wijsgemaakt" had hij al eens geplaagd en Jan had zich geschaamd.

Maar het stond toch op de briefkaarten? hij las het in de boeken, de menschen op den boulevard spraken er toch van? en eens hadden ze bem een slordigen ouden man gewezen, die was hier lang geleden in zijn eigen auto aan komen rijden, had in het hotel de Paris gelogeerd, in het casino gespeeld en toen alles, alles verloren en altijd wilde hij nog weer spelen, maar in het casino werd bij niet meer toegelaten.

Jan liep de breede trappen van het gebouw op, daar schoot hem opeens een gedachte door 't hoofd — er konden meer uitgangen zijn.

O, o, o! wat was hij dom geweest. Hij kroop de treden terug

Sluiten