Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB HELD.

— Hij kan om half twee hier zijn," zei Teta, „We zullen wat later moeten eten."

— Salvatore moet morgenochtend naar Orvieto voor die ossen," zei Nanna nadenkend. „Dat zou goed uitkomen, als hij maar op tijd klaar komt,"

Teresa was heen geloopen en ging zacht neuriënd de trap op. Micuccio kwam thuis, voor verscheiden dagen, misschien wel een heele week! Een dag zou er af gaan voor een bezoek aan Clorinda Pacini, waarmee hij zoowat verloofd was door een vriendschappelijke overeenkomst tusschen de beide families. Maar er zou nog genoeg overblijven. En terwijl zij op haar kamer hoed en mantel aflegde gevoelde zij zich steeds meer doordrongen van die matige blijheid. Hij zou bijna den heelen dag met hen allen samen zijn, bier buiten waar de eenige vermakelijkheid bestond in dat vunzige kleine hol, het café van de Sora Eosa, waar het ijs naar zeep smaakte.

Maria kwam binnen, doch de nabijheid van haar zuster gaf haar ditmaal niet de gewone gewaarwording van ongeduldige ergernis. Zij gevoelde zich reeds getroost en beschermd door de begrijpende welmeenende tegenwoordigheid van Micuccio, en ondervond zelfs de behoefte zich verzoenend te toonen tegenover Maria.

— Als je gauw klaar bent, wacht ik op je," stelde zij voor.

— Neen, ik heb nog te doen, ga maar", antwoordde Maria onverschillig, de rug naar haar toegewend.

Schouderophalend liep Teresa heen, ging de trap af en trad de kamer binnen waar haar moeder en tante in ernstige bespreking te samen zaten, overleggingen makend voor de komst van Micuccio. Teresa nam deel in het gesprek, blijde zich te kunnen bezighouden met de vreugde die haar wachtte.

Grazia met bescheiden gedempte stem kwam zeggen dat het eten klaar was.

— En Salvatore?" vroeg Nanna.

— Dien beb ik geroepen," antwoordde het meisje. Nanna en Teta stonden langzaam op en gingen al pratend,

gevolgd door Teresa, de eetkamer binnen waar de tafel witgedekt met de wachtende leege glanzende borden, zij aan zij en de fonkelende ambergeel buikige wijnkaraffen in het midden zich

I

Sluiten