Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB HELD.

uitbreidde onder het behaaglijk gedempte middenlicht. Maria kwam binnen, de buste gespannen onder een eenvoudig blauwkatoenen huiskleed, de blonde haren in korte ruige sprieten over het voorhoofd geknipt, en achter in den nek in een knoop vastgestoken.

— Brava Maria," zei Nanna. „Zij heeft zich verkleed." En zij zag verwijtend naar Teresa in haar witte doorschijnende blouse gekreukt door den mantel.

Teresa zuchtte verveeld. „Ik had geen lust om mij te verkleeden," antwoordde zij traag.

Salvatore trad binnen en wenschte goeden avond, het barschverweerd gezicht met den grijzen militairen knevel verstrooid starend. Hij liep recht door naar zijn plaats, als om geen tijd te verliezen.

— Heb je den dokter geroepen?" vroeg Teta aan Grazia, die met de mooie ronde schouders naar de tafel gewend voor het buffet de soep in de borden schepte.

— Ik heb hem geroepen en hij heeft geantwoord."

— Heb jullie het telegram gevonden?" vroeg Salvatore met ingehouden tevredenheid, terwijl hij zijn servet ontvouwde.

— Ja," zei Nanna, zich naar hem toewendend, „hoe doen we dat? Ga je naar Orvieto morgenochtend?"

— Ik ga naar Orvieto en ik breng hem hier," besliste Salvatore, voor zich op de tafel ziende. Toer opkijkend:

— Waarop wachten we?"

— De dokter...." zei Teta aarzelend, naar Grazia ziende die de volle soepborden had rondgediend en nu bij het buffet stond te wachten.

— Daar komt hij," zei Maria.

In de gang klonk een langzame aarzelende stap en de dokter kwam binnen, zijn eenigszins dwaas guitig gezicht, goed geconserveerd onder de steil opgeborstelde grijze haren. Hij bleef onthutst bij het zien van de bereide tafel en zijn wachtende discbgenooten.

— Het spijt me," zei hij. „Ik dacht niet...."

Met onzekere voorzichtige pasjes, het trillen van zijn beenen zoo goed mogelijk verbergend, bewoog hij zijn groot breed lichaam naar zijn plaats aan het hoofd van de tafel, ging zitten en ontvouwde zijn servet, terwijl de anderen begonnen te eten.

Sluiten