is toegevoegd aan uw favorieten.

Kosmos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het effect wordt zelf grooter met de afstand. Deze is dus veel gunstiger voor het ontdekken van de rotatie dan de transversale component. Het waargenomen rotatie-effect in de radieele snelheden (en de eigenbewegingen) levert ons gegevens voor de bepaling van de verhouding V/R tusschen de snelheid en de afstand tot het middelpunt, en van de waarde van de verandering dV/dR, waarin V de rotatiesnelheid op een afstand R van het middelpunt is. Uit deze gegevens en de waargenomen snelheid V kunnen wij zoowel de afstand tot het middelpunt R als de centripetale kracht afleiden en de wijze waarop deze kracht van de afstand afhangt, d.i. van de massaverdeeling. De afgeleide afstand van het middelpunt bedraagt iets van de orde van 1000 parsec maar kan kleiner zijn. Wat de verdeeling van de massa aangaat, het blijkt dat de massa zeer sterk naar het middelpunt geconcentreerd moet zijn. De totale massa is van de orde van één of tweehonderd duizend millioen maal die van de zon.

Als het resultaat van zijn onderzoekingen heeft Dr. Oort het in figuur 10 gereproduceerde diagram samengesteld. Het stelt een doorsnede door het stelsel voor, door een vlak loodrecht