is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterfhuizen veIe daar.van,ten slotte langs tweede-handsboekhandels.

huizen enz. toch in profane handen, maar wie zooveel mogelijk zijne uitgaven aan de kenn.sneming van anderen onttrekt, doet daarmee tevoren willens en wetens afstand van het recht om de andere partij te verwijten, dat zij geen

h3nd,™t.Sr bïïohï. Z" °le' °ïet V0ld0e"de ke""'S Va° de V°<"'

Schrijver dezes, geen lid eener loge zijnde, was er indertijd in geslaagd langs een omweg zich een abonnement te verzekeren op een magonniek tijdschrift Het duurde niet lang... Plotseling hield de toezending op 1

I,TrL !j Vr'imetselafs kunnen niet alle magonnieke stukken krijgen.

Leerzaam is onder dit opzicht de uitlating van het Bulletin du Suprème Conseil de Belgtque, vermeld aan den voet van citaat no. 111.

Dit is dan ook trouwens een der hoofdverwijten, die de anti-maconnieke

SST! U YrreTlarij d°en: Waar°m' als zi> werk<** iets goeds na! sneeft stelt zij hare lectuur niet openlijk beschikbaar, gelijk de wsjsgeeriae

^?U,'9aVe° Va° alk >>•'• vo« eL'

aaadfchTt'a'n dT l?oden,e lectm,r' in die wïrk ook veel K„„l ,.A aan de oud"e 'S geschonken, maar ómdat erin getracht wordt een

Hpn nf t 9 , Van de Vriimetselar'j- niet louter zooals zij zich de laatste

lóón IJ h» ,aren, ^too"t' gelijk zij zich gedurende den ganschen loop van hare ontwikkeling heeft doen kennen.