is toegevoegd aan je favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dotale e autocratico, sotto le prepotenze e disuguaglianze fisiche e sociali; fu carcerato, torturato, messo in croce, sul rogo, sulle forche, sotto la mannaia e... non sempre venne sepolto.

5°. Discese nelle gemonie del vizio e della vilta; risuscitando ad ogni nuova generazione.

6". Sali alla sublimitè. della trirtü e della gloria e siede accanto al Vero. 7°. Di la ha da venire con veritd. e giustizic a giudicare buoni e malvagi, ricchi e poveri, sapienti ed ignoranti, potenti e tapini, i vivi ed i morti.

8°. Credo nel Pensiero, sovrana causa, spirito vivificatore e potente fattore di ordine, di agitazioni, di disordini.

9°. Credo nel genio, nell' ingegno, nella virtii, derisi, vilipesi, perseguitati, soffocati dai sacerdoti di ogni tempo e paese, dalla cattolica inquisizione, dalla paurosa autocrazia dei tiranni di ogni stampo, giammai asserviti, uccisi, sepolti.

10°. Credo alla coscienza onesta, alla comunione dei martiri pel principio della Fratellanza e pel trionfo delV umanitd.

11'. Al perdono delle offese riparate; alla redenzione del Uizio, ed alla perfettibilita umana.

12°. Alla vita intemerata e alla memoria duratura. E cosï sia.

Geciteerd in La Massomria sêeculativa, per V. Longo, VI, p

Schrijver van deze „gebeden" is Br.'. Ampelio Magni.

Logischerwijs —■» en de Vrijm'i.'. is logisch — kan uit het door de Orde opgezet stelsel slechts één gevolgtrekking worden afgeleid: dat de natuur de Opper-

van het priesterlijk en autocratisch despotisme, onder de overmacht en ongelijkheden van natuur en maatschappij; hij werd gekerkerd, gefolterd, gekruist, op den brandstapel gezet, aan de galg gehangen, onder de valbijl gelegd, en.... niet altijd werd hij begraven.

Hij is neergedaald in de krochten van ondeugd en slechtheid, wederopstaande bij elk nieuw geslacht.

Hij is opgeklommen tot de hoogste deugd en glorie en zetelt naast het Ware. Van daar zal hij komen met waarheid en gerechtigheid om te oordeelen over goeden en kwaden, rijken en armen, wijzen en onwetenden, machtigen en ellendigen, levenden en dooden. Ik geloof in de Gedachte, opperste oorzaak, levenwekkenden geest en machtigen schepper van orde, beroeringen en wanorde.

Ik geloof in het genie, in het vernuft, in de deugd, die bespot, belasterd, vervolgd en verstikt zijn door de priesters van allen tijd en landaard, door de katholieke inquisitie, door de vreesachtige dwingelandij der tyrannen van eiken stempel, maar die nooit onderworpen, gedood of begraven zijn. Ik geloof in het eerlijk bewustzijn, in de gemeenschap der martelaren voor het beginsel der Broederschap en voor den triomf der menschheid.

In de vergiffenis der herstelde beledigingen, in de vrijmaking uit de ondeugd en in de menschelijke volmaking. In het onvervaard leven en in de blijvende nagedachtenis. Amen.

421-422.