is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Y VERDADERA ESTa CON NOS- dienst met ons en niet met u; en de OTROS Y NO CON VOSOTROS; Y Vrijmetselaars 2ijn de Christenen bij LOS MASONES SON LOS CRISTIA- uitstek.

NOS POR EXCELENCIA.

Voor het begrip van „Christenen naar ma?-', opvatting zie men cit. no. 262.

De Vrijmetselarij wil nu en dan ook wel eens werkelijk kerkelijke allures

aannemen:

No. 266.

•WEEKBLAD VOOR VRIJMETSELAARS, 3 Sept. 1882, p. 300:

. TRADUCTION:

De Loges zijn de kerken waarin de Les Loges sont les temples oü 1'on

goede burgers worden gekweekt. De forme les bons citoyens. La Loge nous

Loge maakt ons tot apostelen, die het change en apötres qui répandent parmi

verkregen licht te midden der BBr.-. les FF.-, la lumière obtenue. uitspreiden. Le monde Magonnique.

Le monde Maconnique.

♦ *

Kan het anders, of onder deze omstandigheden openbaart zich in de Vrijmetselarij eene tegenkanting tegen het Godsbegrip, zooals het in de positieve Christelijke godsdiensten geleeraard wordt. — een tegenkanting die niet altijd in bedwang wordt gehouden door de zorg om naar buiten den indruk te vestigen, dat de Orde eenieders godsdienstige begrippen eerbiedigt. Hèt minst heeft zich die zorg gegeven de Fransche Vrijmetselarij, met het warmbloedig temperament van haar ras, Door de afschaffing van de Bouwheers-formule stelde zij niet alleen eene daad van uitdrukkelijke negatie van elk Godsbegrip, zelfs het ma^onnieke, maar ook in hare uitlatingen tast zij positief het geloof aan den God der Christenen aan. De uitingen daarvan zijn zoo talrijk, dat wij citaten daaromtrent bij dozijnen moeten terzijde leggen. Een tweetal zijn als stalen voldoende:

No. 267.

MONDE MACONNIQUE, avril 1880. p. 502:

TEXT: VERTALING ï

Nous devons écraser Vinfdme; mais Wij moeten den eerlooze verpletteren;

Vinfdme, ce riest pas le cléricalisme, maar de eerlooze is niet het clerica-

Vinfdme, c'est Dieu! lisme: de eerlooze is God!

Geciteerd in de Civilta cattolica 1909, p. 660. _ ..

De woorden komen voor in eene rede, door Br.", de Lanessan gehouden in de Panische loge La Clémente Amitié, den 13 Maart 1880. De Lanessan was lid der Fransche Kamer (Krv. Antimass.. Oct. 1897, p. 456), later gouverneur van Indo-China (De la Rive, La letnme et l'enfant dans la F.M., p. 451).