is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijk rituaal der vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.\ M.-.. Zijt gij gevallen?

Red.-.. Mijn Geleider hield mij staande en leerde mij Wijsheid.

A.\ M.\. Wat beteekent de tweede reis?

Red.-.. Den strijd dien ik heb te voeren in de wereld.

A.\ M.\. Hebt gij dien strijd gestreden?

Red.-.. Mijn Geleider heeft mij gesteund en leerde mij Kracht.

A.\ M.\. Wat geschiedde u daarna?

Red.-.. Ik werd in water gedompeld maar rees daarboven uit; toen was ik bereid den bitteren beker tot op den bodem te ledigen; daardoor gewierd mij een schijnsel van Licht.

A.\ M.\. Hoe was uw derde reis?

Red.-.. Een reis van Schoonheid als harmonie van W.-. en K.\ aan de hand van mijn Geleider.

A.-. M.-.. Wat hebt gij gedaan toen gij die Schoonheid hadt ontvangen?

Red.-.. Ik heb in deemoed mijn knie gebogen, ik heb de hand gelegd op het Boek des Lichts tusschen Passer en Winkelhaak en ik heb de gelofte van den Vrijmetselaar afgelegd om haar mijn geheele leven te houden.

A.-. M.-.. Waar zaagt gij het Licht?

Red.-.. Staande in de keten die de geheele aarde omspant.

A.-. M.\. Welk Licht was dat?

Red.-.. Het was een Licht, dat mij bevorens onbekend was; ik zag het als drie kleine Lichten in den vorm van een Winkelhaak.

A.\ M.-.. Wat beteekenen zij?

Red.-.. De Zon die bij dag, de Maan die bij nacht en de Meester die a 11 ij d de Loge verlicht.

A.-. M.-.. Waaraan herkent gij den Meester?

Red.-.. Aan zijn kleed.

A.-. M.-.. Hoe is de Meester gekleed?

/ Red. .. In goud en azuur.