is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Reception of a Templar, The 249 Recherches sar les Mystères

du Paganisme 136

Rechtvaardigheid, goddelijke

11, 35, 67

— en Zwarte Vrijmetselarij 66 Rehabeam en ceremonie van 3° 109 Reïncarnatie 11, 59, 141, 151, 175,

188, 291

— en legende van Osiris 59-60

— onderwezen in Mysteriën der Druïden 188

— onderwezen in Pythagoreesche school 151

Reizende Vrijmetselaars 194, 195 Renaissance 212

— en Hervorming 215-17 Reuchlin 115 Revolutie, Fransche 281, 283 Rhea 157 Rhodes, Ridders van 245 Richter, Samuel 263 Rijk, eerste Egyptische 24 Rituaal roept geestelijke kracht

naar omlaag 16

Egyptische — en Christelijke leeringen 74

— mondeling doorgegeven 230 geen spoor van — vóór

1717 235-36

— der Vierde Inwijding 74 oud berijmd 192, 256 doel van 16

— voorschrift voor Vierde Inwijding 74 Keizers 282

Ritualen, oorsprong van 229

Gould en 230

brieven van Manningham en 229 geen spoor van — vóór 1717 229 Stukely en 229

Rohan, Prince de 285

Romaansche bouwkunst 196

— te danken aan Meesters

van Comacina 196

Romeinsche Collegia 111-12, 119, 165-71, 173, 190, 191, 230 Numa grondvestte 167

successie der — uit Egypte afkomstig 168

overgang van bespiegelende Vrijmetselarij en 165 verval der 194-95

Romeinsche Keizers en Mysteriën 148

B1Z.

Romeinsche Mysteriën 167-69

Romulus 167

Ronde Tafel 27, 189

Roode Vrijmetselarij 62-65, 66 Rosenkreutz, Christian 246

het boek M. van 265, 266 dood van 265

inwijding van 260

graf van 258, 265

traditioneele leven van 258, 263-66

ware leven van 266-67

— bezocht Egyptische Loge 267 Rosicrucian Manifestos, The 219 Rothares 196 Royal Arch, overeenkomst

met — in Egypte 62

— en 3° van Joodsche Mysteriën 112

— en Zerubbabel 112

— en Koning Jozia 112

— en Koning Salomo 112

— verbonden met 3° 240

— te York 239-40

— graden 19 Egyptische ceremonie welke overeenkomt met 63 eerste vermelding van 235, 239

— van Henoch 112 Royal Order of Scotland 183, 192,

256-57, 278, 280 Rozekruis, oudste vermelding

van het 219

Broeders van het 257-58

graad van het 256

geschiedenis der Orde van het 266-71

Orde van het — bestaat in het geheim 269

het — een graad van Christusschap 268

— overeenkomsten in Egypte 62, 63, 64, 65, 66 Engelen van het 64, 67 oudheid van het 7 in Egypte kwamen weinigen verder dan het 65 Z. W. van het 65 Mithraïsche avondmaal overgebracht naar het 113, 163 rituaal van het 267-68, 270-71,

282

— rituaal der Gemengde Vrijmetselarij 268