is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stap voorwaarts op dat pad van evolutie — dat Magische Pad — vol aandacht gadeslaat en ondersteunt.

Waar nu de Heer der Krachten — de MahaChohan — alle in de wereld werkende Krachten bestuurt en regelt, daar vinden wij dat Hij dien tengevolge vijf verschillende lijnen van evolutie onder beheer heeft. Naar de aloude indeeling van den Kosmos in zeven afdeelingen, stralen, beginselen, Hierarchiën of hoe men ze noemen wil, bevinden wij inderdaad dat dit Zevental alom aanwezig is. Van deze zeven Stralen — zooals wij ze nu zullen noemen — is de eerste Straal die van den Vader en behoort dientengevolge tot het werk van den Manoe; de tweede Stiaal is die van den Zoon en behoort daarom tot het domein van den Boddhisattva; de volgende vijf Stralen dan, vertegenwoordigende de in de wereld werkzame Krachten, staan alle vijf onder de leiding van den Maha-Chohan, den Magiër, den Heer der vijf Stralen. Deze zeven Stralen of Hierarchiën, in den mensch aanwezig en werkzaam in zijn zeven Beginselen, zullen wij in een later hoofdstuk verder bestudeeren.