is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn voornamelijk zijn eigene ijlere lichamen van denken en voelen, zijn eigen werktuigen waardoor alleen hij zelfs instaat is te denken en te voelen. Het zal dus zijn eerste taak moeten zijn deze twee te beheerscben, te reinigen, te organiseeren en hun aard — als afzonderlijke organen — goed te bestudeeren. Dan alleen zal hij instaat zijn Magiër te worden, d.i. zal hij den Oppersten Magier Wiens fragmentarisch beeld hij is zich in en door hem meer en beter kunnen doen manifesteeren dan Hij vooralsnog in staat is door anderen te doen.

Zelfkennis is dus het begin van alle wijsheid en zeker evenzeer van alle Magie en hiermede is dan in de allereerste plaats bedoeld dat men zichzelf moet leeren kennen, moet keren wat wij zijn en wat onze plaats in de Natuur is, d.i. dat wij een begrip moeten leeren krijgen, dat wij onszelf moeten leeren zien en weten, ten eerste als een Geestelijk Ik-bewust Ueven — een fragment God's — en in de tweede plaats, wanneer in incarnatie, d.i. wanneer het zich in een lichaam op aarde manifesteert als een persoonlijkheid, door middel waarvan waarnemen, lee-