is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alles in Diens Werkzaamheids-Aanzicht omhoog stijgt.

Het Jnana-Marga wordt gewoonlijk gezegd veel moeielijker te zijn en slechts bestemd voor de weinigen. Hier moet de lagere aard worden overwonnen door kennis; het is het Pad van zuiver en rein intellect, gezuiverd weer van alle begeerten en zelfzucht. Ook hier moet vóór verder gegaan kan worden de Tamas-goena eerst worden overwonnen opdat de Rajas-goena zou kunnen worden gebruikt en in werking kan worden gesteld om de voor dit Pad zoo noodige en essentieele „kennis" te vergaren, welke kennis ten slotte — wederom na talloos vele incarnaties — tot Wijsheid zal moeten uitgroeien, tot Wijsheid welke het gevolg en de essentie is van kennis. Want de Occultist moet door kennis uitstijgen boven de lagere werelden van de persoonlijheid en zoo de Vereeniging met den Eene trachten te bewerkstelligen middels Diens Wijsheids-Eiefde-Aanzicht.

Het Bhakti-Marga is dat Pad hetwelk gewoonlijk als het gemakkelijkste der drie wordt beschouwd, hoewel het evenzeer zijn eigen eigen-