is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deling ondergeschikt is en waaruit alle andere handeling voortspruit, waardoor Hij het gansche Universum schiep, instand houdt en doet evolueeren. Zijn Leven is in alles en Hij is de Eene Eerste Oorzaak van alles; Zijn Leven stroomt dóór alles. In het mineraal slaapt Hij onbeweeglijk, Hij droomt en beweegt zwakjes in de plant en in het dier ontwaakt en ontwikkelt Hij eén voor eén de zinnen, terwijl Hij in den mensch wordt de vonk van „bewust leven", „zelfbewustzijn", totdat ten slotte Hij groeit tot meer-dan-mensch, tot Bovenmensch. Dit geheele verloop van evolutie wordt beheerscht door de Wet van Karma — en die van voortdurende Re-incarnatie, welke er onafscheidelijk aan verbonden is, de wet van periodiciteit der stof — de Wet van Oorzaak en Gevolg. Niets geschiedt willekeurig of toevallig en iedere nieuwe geboorte, ieder nieuw verschijnen in een nieuw gemanifesteerd lichaam op aarde, in een nieuwen vorm, brengt met zich de resultante van alles wat er in vroegere vormen, in de eraan voorafgegane levensperioden is geschied. „Wezens ontstaan door