is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volg zal nu afhangen van den aard der handeling, van den aard der harmonie of evenwichts-verstoring welke het gevolg der handeling was. Zoo verloopt het geheele menschelijke leven onder deze Karmische Wet. Van den beginne af aan van zijn ontstaan als „mensch" — d.i. vanaf het moment in zijn natuurlijke groei als individueele Monade dat hij zich als afzonderlijk en geheel opzichzelf staand individu van de dierlijke groepziel waartoe hij totdien behoorde, losmaakte en een eigen Oorzakelijk Lichaam kreeg — werden alle handelingen van daaruit verricht en ook daar geregistreerd, werden alle gevolgen ook evenzeer daarin teruggebracht. Dit Oorzakelijk Lichaam wordt daarom ook wel Karmisch Lichaam genoemd. Iedere gemaakte schuld, hetzij goed of kwaad, wordt daarin aangeteekend — als indrukken of skandha's, zegt de Boeddhist — en in dit of in een volgend leven, vroeg of laat, moet zij vereffend worden. Aldus zal in alle drie de werelden ieder uitgestrooid zaad nauwkeurig zijn eigen vruchten afwerpen — „zoo de mensch zaait, zoo zal hij maaien" — en aldus kan iedere ervaring