is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwerking op veel ijlere, hoogere gebieden is gelegen. Maar bovendien heeft het dit ontzaglijke voordeel dat het bij en door die reinigende werking de bewoners van die ijle werelden aantrekt en wij hebben reeds vernomen dat hun tegenwoordigheid en hulp van bijzonder groot nut zijn — menigmaal zelfs onontbeerlijk — bij het innerlijke werk van de ceremonie, wil zij haar magische werking naar behooren zien slagen.

Wanneer nu bovendien degene die het ceremonieel leidt hetzij middels wijdingen, hetzij uit hoofde van in evolutie ontwikkelde vermogens, instaat is de wierook met zijn kracht, verstandelijk gericht, te laden, dan kan die zelfde uitwerking enorm worden vergroot, terwijl hier tevens de gelegenheid te vinden is dat zoo een middels kracht van wil en denken een speciale deugd of eigenschap erop indrukt — als wij het zoo noemen mogen — waardoor deze hun invloed tezamen met de wierook zullen verspreiden; de wierook wordt dan de drager van die deugd en geeft die trillingssnelheid aan de aanwezigen over. Er is gezegd dat bijvoorbeeld, wanneer met de kracht van den wil olibanum wordt gela-