is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorm in de stof dier ijle gebieden. Zoowel in het geval van de Vrijmetselaars-ceremoniën als in dat van de Heilige Mis der Christelijke Kerken evenals bij den Pu ja-dienst den Hindoesche Bharata Samaj, wordt een dergelijke ijle vorm opgebouwd, bestaande uit de meest schitterende en stralende kleurschakeeringen. In de ceremoniën van de Egyptische Mysteriën heette deze ijle vorm „Het Verborgen Gebouw" — inderdaad is het ook de eigenlijke Tempel waaraan Vrijmetselaars bouwen, „Een gebouw Gods, een huis niet met handen gemaakt, eeuwiglijk in de hemelen" x) bij welks bouw geen geluid van hamer of ander werktuig vernomen wordt — en in alle ons thans bekende ceremonieele werkingen heeft de bouw van zulk een Tempel plaats. De vorm van zulk een Tempel is verschillend, al naar de soort en aard der ceremonie, doch — zooals vanzelf spreekt iedere zelfde ceremonie heeft haar eigen daarbij behoorende soort of constructie van dezen Tempelvorm. Het is bekend dat alle gedachten vormen aannemen, terwijl gezamenlijke, op eén zelfde onderwerp gerichte, gedachten van velen tegelijker-

') 2 Korinthen V, vers 1.