is toegevoegd aan je favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb hen te verklaren. Want wij moeten steeds in gedachte houden, dat boeken evenals menschen hun lot hebben en de groote meerderheid bestemd is vroeger of later ten onder te gaan. Onder die kortstondige werken vallen waarschijnlijk vele van die, waaruit ik kostbaar materiaal tot samenstelling van mijn eigen boek heb geput, en wanneer wij mannen van deze eeuw door het nageslacht onder de Ouden gullen worden gerekend, kan het wezen, dat enkele mijner werken nog zullen worden gelezen als verhandelingen over een staat van wildheid en barbaarschheid, die reeds lang is voorbijgegaan en waarvan de oorspronkelijke bescheiden zijn verloren geraakt. Onderwijl kan misschien het huidige boek een tijdelijk nut hebben gehad als leiddraad voor studeerenden om hen heen te voeren door den doolhof van mijn uitgebreidere werken.

Londen, 26 Juni 1927. J. G. FRAZER.