is toegevoegd aan uw favorieten.

Mensch, God en onsterfelijkheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kortom, het zou een verklaring wezen van het begin door net einae, in plaats van het einde te verklaren door het begin.

Verder kan het oorspronkelijke bezwaar tegen bloedschendige verbintenissen niet een of andere gedachte zijn geweest, dat zij schadelijk waren voor de nakomelingschap, en dat wel om twee redenen. In de eerste plaats is het onder de tegenwoordige wetenschapsmannen nog een onopgeloste vraag, of naaste inteelt op zichzelf, wanneer de ouders volmaakt gezond zijn, wel zulke schadelijke gevolgen heeft. Hoe nu die vraag eindelijk ook beslist moge worden, wij kunnen niet veronderstellen, dat de ruwste wilden eeuwen geleden al gemerkt hebben, wat de moderne' wetenschap met al haar hulpmiddelen van nauwkeurige waarneming en lang volgehouden teeltproeven bij dieren nog niet afdoende heeft kunnen vaststellen. Maar in de tweede plaats is het niet alleen onmogelijk, dat de wilde een zoo twijfelachtig gevolg zou hebben ontdekt, maar het is zelfs onmogelijk, dat hij het zich zou hebben gedacht. Want als tot op den huidigen dag de Midden-Australiërs, die strikte exogamie in toepassing brengen, niet gelooven, dat kinderen het gevolg zijn van sexueelen omgang, dan kunnen zeker niet hun nog ruwere voorouders op een meer of minder verwijderd tijdstip de exogamie hebben ingevoerd met het doel de uitwerking van een oorzaak tegen te gaan, waarvan zij het bestaan ontkenden.

50. DE OORZAAK VAN EXOGAMIE IN AUSTRALIË.x)

Deze zeer primitieve wilden hebben het beginsel van exogamie in toepassing gebracht met een practisch vernuft en een logische consequentie en scherpte, zooals geen enkel ander bekend menschenras het in zijn huwelijksstelsel heeft getoond, en zoo geeft een studie van hun huwelijksinstellingen, die door hoogst bevoegde opmerkers nauwkeurig zijn beschreven, een beter inzicht in de beteekenis van exogamie, dan ergens elders kan worden verkregen. Het is aldus naar Australië, dat wij den blik moeten wenden om een oplossing van het raadsel der exogamie, zoowel als van totemisme te vinden.

x) Totemism and Exogamy, deel IV, blz. 105—112, 120 121.