is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij eenige eeuwen lang hadden vertrouwd, rondom ons ineen zal storten; een nieuwe tijd is op de komst, en iets nieuws hebben wij van noode, moeten wij hebben. De nood van de wereld is onmiskenbaar groot. En nooit, dat hij weet, is er eene beschaving geweest, waarin men zoo gejaagd heeft geleefd en zooveel haast heeft gehad als wij tegenwoordig; dat komt altegader van onze nieuwe verkeersmiddelen, van onze spoorwegen en onze stoomschepen, onze elektrische telegrafen en onze dagbladen. (Voegen wij bij : onze krachtwagens en stoomfietsen.) En het verwoest, zegt Leadbeater, gestel en gezondheid van vele menschen. Al te waar! Zóó waar, dat reeds de gewone fiets, in de samenleving onzer dagen eene onontbeerlijkheid, meteen hare bedenkelijkheid en zelfs verderflijkheid heeft als trillend en schokkend verderver vooral van den vrouwelijken onderbuik, om niet te spreken van de fiets als middel tot heimelijk verkeer en factor van gezag vernietigende of democratische verijdeling eener zedelijke opvoeding.

Om hoogere geestesontwikkeling, zoude eens naar het zeggen van onzen theosophischen bisschop vorst Bismarck hebben opgemerkt, geeft geene democratie. Die tracht alles neer te halen tot een gemeenschappelijk peil, van