Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeks van artikelen omschreven. Ik vond die altijd het bondigst samengevat door wijlen Prof. Wynne, en geef dit daarom hier terug.

Om dan de heerschappij van Europa te verwerven, moesten de opvolgers van Peter, „uit de beschaafde natiën van Europa generaals en geleerden naar Rusland lokken; steeds een leger op voet van oorlog hebben; de geschillen in Polen levendig houden en dit rijk verdeelen; den wedijver tusschen Zweden en Denemarken

voeden; voor de Russische prinsen echtgenooten in Duitschland zoeken;

spreide be¬

lijders van den Griekschen godsdienst; zoodra Zweden, Perzië, Polen en Turkije veroverd en de Oosten de Zwarte zee vermeesterd zijn, aan Frankrijk of aan Oostenrijk voorstellen de heerschappijover Europa met Rusland te deelen; zóó, met behulp van

Staten, den anderen en ook eindelijk dezen te

zich voort

durend langs de Oost- en Zwarte zee uitbreiden; zooveel mogelijk de grenzen naar Constantinopelen in de

richting van Indië uitzetten; in Duitschland twist tusschen verschillende vorsten stoken ; zich totbeschermer opwerpen van de

hier en •daar verden één dezer

vernietigen."

De voorspelling van Napoleon en het politieke testament van Peter den Grooten beide latende voor wat ze mogen zijn, valt het toch niet te ontkennen, dat in de richting van het laatste de politiek van Rusland heengestuurd is. Wat zyn verhouding tot Duitschland betreft, daar komen we straks op terug. Maar Polen is verdeeld, de Zweedsche gewesten aan de Oostzee zijn opgeslokt, in CentraalAzië is Ruslands invloed onbetwist, aan de grenzen van Indië en

27

Keizer Franz Jozef van Oostenrijk-Hongarije, Duitschlands bondgenoot.

Sluiten