Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die eens in de volheid zijner krachten telkens dit gedeelte van Europa overstroomde tot hij zich het hoofd stootte voor Weenen, ziet nu ongaarne de staten en staatjes aan zijn Zuidgrenzen tot een machtsuitbreiding komen, welke hen voor het bestaan der monarchie gevaarlijk maakt. En valt de grootste invloed op dat schiereiland toe aan een Slavisch volk, dan weet Oostenrijk wel, hoe de groote Russische beer daaraan niet onschuldig gehouden zal kunnen worden, en ook, hoe de Slavische Volkeren van Oostenrijk als met magische kracht naar het Zuiden getrokken zullen worden, een weg, die ten slotte voor hen naar het Oosten zal leiden, om — het lijke een

Tyrol, het schoone Oostenrijksche bergland, biedt treffende vergezichten. Dit „wolkenmeer" werd gezien vanaf de Dreihornspitee.

tegenspraak in zichzelf — een heirweg te banen naar het Westen, en wel voor den Russischen kozak.

Bij dien toestand op den Balkan hebben echter ook andere staten dan Rusland en Oostenrijk belang. Dat heeft niet minder Italië met zijn Adriatische zee, en niet minder Engeland met zijn weg naar Indië. Ook de Duitsche adelaar is naar dit slagveld aan komen zweven; en al dadelijk moet ik erkennen, dat dat een.heel ongelukkig beeld is. Want Duitschland is met geld in de tasch gekomen, dat gestoken werd in schijnbaar zoo vreedzame ondernemingen als spoorwegen, maar kon toch niet nalaten den Turken den parade-pas te leeren en hen te drillen tot soldaatjes, die nog wel eens te pas konden komen.

29

Sluiten