Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getoond door met al het geweld van zijn invloed en van zijn practisch verstand zijn meester, keizer Wilhelm, met diens voorliefde voor het Russische Vorstenhuis, tot een Verbond met Oostenrijk tegen Rusland over te halen, zou ik niet gaarne durven beweren.

Rusland zelf heeft er aanleiding toe gegeven. Reeds spoedig na de oprichting van het Duitsche Rijk is de Russische diplomatie, en niet het minst de Russische pers, onvriendelijk tegenover den Bouwmeester van het nieuwe Rijk geworden, 't Was, of het er spijt van

H

De „Bismarck" Tan de Hamburg-Amerika-Lijn, te water gelaten. De Duitsche handelsvloot streeft de Engelsche op zij.

gevoelde, dat het door zijn onthouding mede gewerkt had tot de geboorte van zulk een macht, die van jaar tot jaar aan kracht en invloed wies. Het „Verdeel en heersen'!"" van het Testament van Peter den Grooten, viel nu niet meer in Duitschland toe te passen, tenzij men Bismarck van zijn Keizer vervreemden kon. En dat is tot den dood van Wilhelm I onmogelijk gebleken.

Bismarck kon inderdaad niet veel goed doen bij de Russische regeering, al versmaadde zij bij gelegenheid zijn diénsten niet, zooals na den oorlog van 1877 tusschen Rusland en Turtóüe, toen Engeland en Oostenrijk er weer eens op toezagen, dat èn Oonstanti-

Sluiten