Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Indien" — zoo luidde het aan het slot der Nota — „de Keizerlijke en Koninklijke Regeering door dit antwoord niet mocht zijn voldaan

is de Servische Regeering— overwegende, dat het in beider belang is de oplossingdezer kwestie niet te

overhaasten— bereid,zooals immer,

een vreedzaamvergelijk te

aanvaarden

hetzij door dit geschil over te

laten aan de beslissingvanhet Internationaal

Gerechtshof te aan' de Groote

Het watervliegtuig terug van de reis

s-Gravenhage, hetzij door het voor te

die hebben deelgenomen aan

Mogendheden

leggen de op-

77

Sluiten