Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vliegmachines speelden in den oorlog een belangrijke rol. Voor krijgskundige doeleinden werden de ranke luchtvogels gepantserd en met machine-geweren gewapend, gelijk dit Fransche vliegtuig doet zien.

„Ecole d'application" te Fontainebleau geplaatst, om zich te belasten met het onderwijs in de vesting-bouwkunde.

Maar ook daar mocht hij niet lang blijven. Het volgende jaar reeds werd hij ter beschikking van den Minister van Koloniën gesteld als leider van een missie naar Soedan, waarbij hij zich zoozeer onderscheidde, dat hij tot luitenant-kolonel werd bevorderd. Bij zijn terugkeer in Frankrijk, in 1896, werd hij benoemd tot secretaris van de commissie van onderzoek voor uitvindingen en een jaar later, met den rang van kolonel, als zoodanig herbenoemd.

In 1901 tot brigade-generaal bevorderd, zag hij zich belast met het bevel over de 19e brigade artillerie te Vincennes en werd hij benoemd tot lid der technische commissie voor de genie. Later kwam hij als directeur der genie aan het Departement van Oorlog. In 1905 volgde zijn promotie tot divisie-generaal en werd hij aan het hoofd der 6e divisie infanterie te Parijs geplaatst. Daarna volgde zijn aanstelling tot commandant van het 2e legercorps te Amiens, later zijn benoeming tot lid van den Hoogen Baad van Oorlog en ten slotte zag hij zich als chef van den generalen staf de hoogste positie in het Fransche legerbestuur toevertrouwd.

Den morgen van den 3en Augustus, vóór nog de oorlogstoestand tusschen Duitschland en Frankrijk was ingetreden, vertrok de generalissimus reeds naar de grens. De Republiek mocht dan ook

276

Sluiten