Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder den druk van vreemde voetstappen. En zie, in een oógenblik gebeurde het! Mannen en vrouwen uit den Elzas stroomden toe en voor de oogen der soldaten werden de Duitsche grenspalen uit den grond gerukt en zegevierend rondgedragen.

Het zware Duitsche geschat.

twee der vermaard geworden 42 c.M. kanonnen in stelling tegèn een vijandelijk fort.

De Elzas weer Fransch!

Dien avond liet generaal Amade, de aanvoerder dezer zegevierende Franschen, een proclamatie van den generalissimus onder de bewoners van het kleine Altkirch verspreiden. En met onbesehriife.liikA

284

Sluiten