Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leuven zelfs bood geen veiligheid meer, want de Duitschers trokken zegevierend op.

En ze kwamen, de gevreesden!

De Kathedraal van Leuven vóór de verwoesting.

Van drie zijden tegelijk: langs de Thiensche Poort,*de Diestsche Poort en de Mechelsché Straat drongen den 19en Augustus de soldaten van het Duitsche leger binnen. Wèg vrüheid. wèe: onafhankelijkheid !

390'

Sluiten